Chỉ thị số 10400/CT-BNN-QLCL ngày 9/12/2016 Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ Hội Xuân 2017
Ngày: 09/12/2016
Xem tin theo ngày: