Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 về Thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018
Ngày: 21/12/2017
Xem tin theo ngày: