Chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL ngày 26/10/2018 v/v Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019
Ngày: 29/10/2018
Xem tin theo ngày: