Công điện khẩn số 08/CĐ-BNN-TY ngày 02/4/2013 về việc Tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua các tỉnh biên giới phía Bắc
Ngày: 02/04/2013
Xem tin theo ngày: