Công văn số 8350/BNN-TTr ngày 4/10/2017 v/v Đề nghị chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ
Ngày: 05/10/2017
Xem tin theo ngày: