Thông báo số 8437/TB-BNN-VP ngày 6/10/2017 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp về công tác quản lý nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vắc xin phòng bệnh động vật
Ngày: 09/10/2017
Xem tin theo ngày: