Thông báo số 8539/TB-BNN-VP ngày 10/10/2017 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2017
Ngày: 11/10/2017
Xem tin theo ngày: