Thông báo số 8666/TB-BNN-VP ngày 16/10/2017 về Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về việc heo bị tiêm thuốc an thần trước khi mổ tại TP Hồ Chí Minh
Ngày: 17/10/2017
Xem tin theo ngày: