Thông báo số 9383/TB-BNN-VP ngày 8/11/2017 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2017
Ngày: 10/11/2017
Xem tin theo ngày: