Thông báo số 9611/TB-BNN-VP ngày 17/11/2017 về Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Ngày: 21/11/2017
Xem tin theo ngày: