Thông báo số 9917/TB-BNN-VP ngày 29/11/2017 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12/2017
Ngày: 30/11/2017
Xem tin theo ngày: