Thông báo số 4034/TB-BNN-VP ngày 29/5/2018 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" giai đoạn 2016-2017
Ngày: 30/05/2018
Xem tin theo ngày: