Quyết định số 2033/QĐ-BNN-CN ngày 04/6/2018 v/v Công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày: 06/06/2018
Xem tin theo ngày: