Thông báo số 4344/TB-BNN-VP ngày 7/6/2018 về Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về xây dựng các Đề án: Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản; Nâng cao năng lực chế biến sản phẩm nông sản; Phát triển nông nghiệp hữu cơ
Ngày: 07/06/2018
Xem tin theo ngày: