Thông báo số 5853/TB-BNN-VP ngày 01/8/2018 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất
Ngày: 06/08/2018
Xem tin theo ngày: