Thông báo số 5950/TB-BNN-VP ngày 6/8/2018 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trường trực Hà Công Tuấn tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7 và triển khai công tác tháng 8 năm 2018
Ngày: 08/08/2018
Xem tin theo ngày: