Thông báo số 7077/TB-BNN-VP ngày 12/9/2018 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị "Sơ kết sản xuất, tiêu thụ cá tra và triển khai Đề án giống cá tra 3 cấp"
Ngày: 13/09/2018
Xem tin theo ngày: