Công văn số 7642/BNN-TCTS ngày 01/10/2018 về việc Triển khai Công điện 1275/CĐ-TTg và chuẩn bị tiếp Đoàn Ủy ban Nghề cá Nghị viện Châu Âu
Ngày: 02/10/2018
Xem tin theo ngày: