Thông báo số 7654/TB-BNN-VP ngày 01/10/2018 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang
Ngày: 04/10/2018
Xem tin theo ngày: