Công văn số 8064/BNN-TCTL ngày 15/10/2018 v/v Chuẩn bị phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 thích ứng với tình trạng mực nước hạ du sông Hồng bị hạ thấp
Ngày: 19/10/2018
Xem tin theo ngày: