Thông báo số 8457/TB-BNN-VP ngày 29/10/2018 về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị "Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, Mùa và năm 2018; kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 các tỉnh, thành phố duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên"
Ngày: 01/11/2018
Xem tin theo ngày: