Thông báo số 8458/TB-BNN-VP ngày 29/10/2018 về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị "Sơ kết sản xuất cây trồng vụ Thu Đông, vụ Mùa và năm 2018; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 các tỉnh, thành Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long"
Ngày: 01/11/2018
Xem tin theo ngày: