Thông báo số 9211/TB-BNN-VP ngày 28/11/2018 về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 các tỉnh phía Bắc
Ngày: 03/12/2018
Xem tin theo ngày: