Thông báo số 2152/TB-BNN-VP, ngày 8/5/2012 về Kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 và triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2012 các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Ngày: 09/05/2012
Xem tin theo ngày: