Thông báo số 2153/TB-BNN-VP, ngày 8/5/2012 về Ý kiến kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị đánh giá thực trạng và bàn giải pháp thúc đẩy phát triển cây điều
Ngày: 09/05/2012
Xem tin theo ngày: