Thông báo số 2177/TB-BNN-VP, ngày 10/5/2012 về Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc kiểm tra làm rõ nguồn gốc các lô hàng "thịt thối", đường dây tiêu thụ
Ngày: 11/05/2012
Xem tin theo ngày: