Thông báo số 2369/TB-BNN-VP, ngày 22/5/2012 về Ý kiến Lãnh đạo Bộ về triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngày 26/4/2012
Ngày: 23/05/2012
Xem tin theo ngày: