Thông báo số 2373/TB-BNN-VP, ngày 23/5/2012 về Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp giao ban tháng 5/2012 công trình Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày: 23/05/2012
Xem tin theo ngày: