Thông báo số 2402/TB-BNN-VP, ngày 23/5/2012 về Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ngày: 24/05/2012
Xem tin theo ngày: