Văn bản số 2463/BNN-VP ngày 28/5/2012: Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban Tuần
Ngày: 28/05/2012

          Ngày 28 tháng 5 năm 2012, theo uỷ nhiệm của Bộ trưởng, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đã chủ trì cuộc họp giao ban Tuần của Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

          1. Về Chăn nuôi - Thú y:

           * Cục Thú y:

           - Theo dõi và tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch tai xanh trên lợn, đặc biệt quan tâm các tỉnh phía Bắc, trong đó tiếp tục giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các trại giống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

           - Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và Bộ ngành liên quan để đề xuất bổ sung vắc xin tai xanh cung cấp cho các địa phương phòng chống dịch bệnh.

           *Cục Chăn nuôi: Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; khẩn trương rà soát để đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản QPPL phục vụ quản lý nhà nước lĩnh vực chăn nuôi.

            2. Về Thuỷ lợi:

            * Vụ Kế hoạch:

            - Khẩn trương thông báo vốn trái phiếu Chính phủ đợt 2 cho các chủ đầu tư; chủ động làm việc với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị cho thông báo vốn trái phiếu Chính phủ đợt 3 năm 2012.

            - Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý XDCT và Tổng cục Thủy lợi rà soát các dự án thủy lợi có khả năng hoàn thành trong năm 2013 để có cơ sở chuẩn bị kế hoạch vốn năm 2013 có tính đến việc xin ứng trước vốn năm 2013.

            * Cục Quản lý xây dựng công trình: Chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát các dự án đã và chuẩn bị triển khai để đề xuất bố trí vốn tập trung và phù hợp với kế hoạch vốn được giao đến 2015.

            * Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi thống nhất báo cáo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xử lý gấp tình trạng sạt lở ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

            3. Về Lâm nghiệp:

            * Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản: Tiếp tục kiểm tra, để xuất xử lý tình trạng phá rừng phòng hộ để nuôi trồng thuỷ sản tại một số tỉnh miền Trung (đặc biệt lưu ý các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Nam).

           4. Về quan hệ sản xuất

          * Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành báo cáo tổng kết về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông - lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị.

          * Cục Kinh tế hợp tác và PTNT: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa IX) về phát triển kinh tế tập thể.

Xem tin theo ngày: