Thông báo số 1608/TB-BNN-VP, ngày 28/5/2012 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp về các dự án Kênh Thượng Sơn và Đạp dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định
Ngày: 29/05/2012
Xem tin theo ngày: