Thông báo số 2561/TB-BNN-VP, ngày 01/6/2012 về Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ
Ngày: 04/06/2012
Xem tin theo ngày: