Thông báo số 2680/TB-BNN-VP, ngày 07 tháng 6 năm 2012 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5 và triển khai công tác tháng 6/2012 của Bộ
Ngày: 08/06/2012

 

Ngày 04 tháng 6năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 5 vàtriển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2012của Bộ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra, Đảng uỷ Bộ, Công đoàncơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp; các Ban Quản lý các dự án:Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; các Trung tâm: Tin học và Thống kê, Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Khuyến nông Quốc gia, Xúc tiến thương mại Nông nghiệp; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận:
Trong tháng 5/2012, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, các lĩnh vực sản xuất tiếp tục phát triển: sản xuất Đông Xuân được mùa, kim ngạch xuất khẩu tăng trở lại, các nhiệm vụ khác tiếp tục được triển khai tích cực.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, khó khăn: dịch bệnh thủy sản vẫn diễn biến phức tạp; dịch tai xanh chưa được khống chế, vấn đề an toàn thực phẩm còn nhiều tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và thị trường, nhất là chăn nuôi; tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ rừng vẫn còn gay gắt; doanh nghiệp và người sản xuất gặp khó khăn trong việc duy trì và phát triển sản xuất, thiên tai diễn biến phức tạp.
 Để tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật:
* Cục Trồng trọt:
- Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ về mùa vụ, cơ cấu giống đối với các vùng miền trên cả nước, đặc biệt đối với vụ Thu Đông ở ĐBSCL về diện tích, mùa vụ, cơ cấu giống và các biện pháp kỹ thuật.
* Cục Bảo vệ thực vật:
- Theo dõi sát sao, chỉ đạo các các địa phương triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng.
2. Về chăn nuôi – thú y:
*Cục Thú y:
- Tiếp tục cử cán bộ đi các địa phương nắm tình hình và đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch tai xanh, nếu cần thiết tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh, phấn đấu cơ bản khống chế dịch trong tháng 7/2012.
- Chỉ đạo các địa phương tăng cườngkiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh ở các trại giống nhằm tránh để lây lan dịch bệnh;
- Khẩn trương tổ chức nhập vắc xin phòng chống dịch tai xanh.
* Cục Chăn nuôi:
- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm soát việc sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi; thông báo công khai các cơ sở vi phạm; công bố các thông tin về quản lý, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại cuộc họp định kỳ của BCĐ phòng chống dịch cúm gia cầm hàng tuần.
- Rà soát lại hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi để kịp thời bổ sung các văn bản còn thiếu; phối hợp với Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và các đơn vị có liên quan rà soát lại các chính sách và đề xuất các biện pháp để thúc đẩy phát triển chăn nuôi trong thời gian tới.
* Báo Nông nghiệp Việt Nam:
- Chủ động phối hợp với Cục Chăn nuôi để thông tin chính xác, kịp thời về tình hình và mức độ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
3. Về thủy sản:

* Tổng cục Thủy sản:

- Tiếp tục huy động tổng lực các chuyên gia trong nước và quốc tế để làm rõ tác nhân gây bệnh và biện pháp phòng chống dịch bệnh trên tôm (Thứ trưởng Vũ Văn Tám trực tiếp chỉ đạo);

- Nắm chắc các diễn biến và tình hình dịch bệnh trên tôm để có sự chỉ đạo chặt chẽ hơn và có phát ngôn chính thức về vấn đề này;

- Có văn bản đề nghị các địa phương báo cáo về việc giao, cho thuê mặt nước biển cho nuôi trồng thủy sản có yếu tố nước ngoài, đồng thời cử cán bộ đi các địa phương để nắm tình hình về vấn đề này;

- Đề xuất các chính sách để hỗ trợ nâng cao chất lượng đánh bắt hải sản trên các vùng biển;

- Kiểm tra, rà soát lại các văn bản quản lý nhà nước về quy hoạch, giao và cho thuê mặt nước biển cho nuôi trồng thủy sản và rà soát việc cấp phép cho các tàu cá nước ngoài vào đánh bắt và mua cá trên lãnh hải của Việt Nam.

* Cục Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với Tổng cục Thủy sản:

- Đề xuất việc tạm thời cấm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Cypermethrin ở Việt Nam, đồng thời khuyến cáo sử dụng loại thuốc khác thay thế. 

* Vụ Khoa học công nghệ và môi trường:
- Đề xuất, trình Bộ điều chỉnh để bố trí bổ sung kinh phí khoa học cho công tác nghiên cứu phục vụ phòng chống dịch bệnh trên tôm thực hiện theo cơ chế đặt hàng.
* Cục Thú y:
- Liên hệ với FAO để mời các chuyên gia quốc tế đến nghiên cứu và tìm nguyên nhân gây bệnh trên tôm, nếu cần thiết tổ chức Hội thảo quốc tế để tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trong công tác phòng chống dịch bệnh;
- Sớm công bố phác đồ điều trị bệnh trên tôm hùm mà Cục đã thử nghiệm có kết quả trong thời gian vừa qua.
* Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên tôm: chịu trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin về tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh trên tôm.
4. Về lâm nghiệp:

* Tổng cục Lâm nghiệp:

   - Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; khẩn trương hoàn thành các Đề án theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trình Bộ trước 30/10/2012.

- Chủ động làm việc với Vụ Nông nghiệp-PTNT- Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo về việc bố trí vốn để trồng rừng.

5. Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:

- Phối hợp với Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp tiếp tục đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề;

- Tiếp tục đề xuất các chính sách thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng các công nghệ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, chế biến, sử dụng các sản phẩm phụ để nâng cao giá trị gia tăng đối với các loại cây chính như: lúa, mía...

- Khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi Thông tư của Bộ quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

6. Về thủy lợi – xây dựng cơ bản:

* Tổng cục Thủy lợi:

- Khẩn trương triển khai thực hiện 20 nhiệm vụ Bộ trưởng giao tại buổi làm việc với với Tổng cục Thủy lợi ngày 17/4/2012 (Thông báo số 1974/TB-BNN-VP, ngày 25/4/2012), theo đó cần phân công cụ thể các đơn vị, cá nhân trong Tổng cục chủ trì thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, hoàn thành đúng thời hạn.

7. Về phát triển nông thôn:

* Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:

- Khẩn trương hoàn thiện Tờ trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sửa đổi Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện việc sửa đổi Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 về việc Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Tổng hợp tình hình và chuẩn bị để Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp chỉ đạo khắc phục tình trạng di dân tự do;

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết “30a”;

- Tổng hợp tình hình phục vụ tổng kết Nghị quyết TW 5 về phát triển kinh tế tập thể.

8. Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp:

- Hoàn thành Báo cáo tổng kết đổi mới nông lâm trường quốc doanh để Bộ báo cáo Bộ Chính trị;

- Tiếp tục đôn đốc việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp thuộc Bộ.

9. Về công tác quản lý chất lượng:

* Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

- Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Vụ Hợp tác quốc tế liên hệ  làm việc với cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc để trao đổi về việc Trung Quốc cấm nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam;

- Liên hệ làm việc với cơ quan thẩm quyền của Nhật Bản để giải quyết các vướng mắc về rào cản ATTP mà phía Nhật đưa ra đối với mặt hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam.

10. Về tổ chức cán bộ, công tác pháp chế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

* Vụ Tổ chức cán bộ:

- Khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảoNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nhiệm kỳ Chính phủ mới.

* Cục Quản lý xây dựng công trình phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ:

- Đề xuất việc điều chỉnh phân cấp về quản lý xây dựng cơ bản cho các đơn vị thuộc Bộ;

* Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ:

- Đề xuất việc điều chỉnh phân cấp về nhiệm vụ hợp tác quốc tế cho các đơn vị thuộc Bộ.

* Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam:

- Chỉ đạo Viện Di truyền nông nghiệp khẩn trương có báo cáo về Dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển” và giải trình các tồn tại được phía Đan Mạch nêu.

* Thủ trưởng các đơn vị có liên quan:

- Chủ độngkiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân các Dự án ODA.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định “263” của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đặc biệt quan tâm xây dựng các chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Xem tin theo ngày: