Thông báo số 2739/TB-BNN-VP, ngày 11/6/2012 về Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về việc thi công vượt lũ công trình đầu mối hồ chứa nước Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày: 12/06/2012
Xem tin theo ngày: