Thông báo số 2766/TB-BNN-VP, ngày 11/6/2012 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị Tăng cường nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình thuỷ lợi, ngày 29/5/2012
Ngày: 12/06/2012
Xem tin theo ngày: