Thông báo số 2867/TB-BNN-VP, ngày 15/6/2012 về Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Ngày: 18/06/2012
Xem tin theo ngày: