Thông báo số 2988/TB-BNN-VP, ngày 22/6/2012 về Kết luận buổi làm việc của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng
Ngày: 25/06/2012
Xem tin theo ngày: