Thông báo số 3116/TB-BNN-VP, ngày 29/6/2012 về Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Ngày: 02/07/2012
Xem tin theo ngày: