Thông báo số 3175/TB-BNN-VP, ngày 4/7/2012 về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm mở rộng và nâng cao về khai thác, nuôi, thu mua, chế biến, xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm
Ngày: 04/07/2012
Xem tin theo ngày: