Thông báo số 3196/TB-BNN-VP, ngày 5/7/2012 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại Hội nghị công bố kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh sữa trên tôm hùm
Ngày: 06/07/2012
Xem tin theo ngày: