Văn bản số 3345/BNN-VP ngày 16/7/2012: Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban Tuần
Ngày: 16/07/2012

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, theo uỷ nhiệm của Bộ trưởng, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì cuộc họp giao ban Tuần của Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Về Chăn nuôi - Thú y:

* Cục Thú y:

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để dập tắt dịch tai xanh trên lợn tại 5 tỉnh hiện có ổ dịch tai xanh chưa qua 21 ngày (Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Nghệ An).

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp dập dịch suy gan tụy trên tôm.

2. Về Thuỷ sản:

* Tổng cục Thuỷ sản:

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản có liên quan đến việc thành lập lực lượng kiểm ngư.

- Tham mưu cho Bộ giải quyết các vấn đề có yếu tố nước ngoài liên quan đến khai thác và nuôi trồng thuỷ sản trên biển.

- Khẩn trương hướng dẫn các quy trình kỹ thuật nuôi để loại trừ tồn dư chất cấm thông qua thức ăn thuỷ sản (chất Ethoxyquin đã được Nhật Bản cảnh báo).

3. Về Lâm nghiệp:

* Tổng cục Lâm nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn rà soát công tác quản lý đất rừng, các chính sách về phát triển rừng; chuẩn bị nội dung phục vụ cho hoạt động giám sát của Uỷ ban Dân tộc của Quốc hội.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản và các đơn vị liên quan xây dựng các quy định về quản lý rừng ngập mặn, khu bảo tồn đất ngập nước.

 

4. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản:

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản tham mưu cho Bộ xử lý các vướng mắc liên quan đến dư lượng Ethoxyquintrong tôm xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

          5. Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:

          Tham mưu cho Bộ tiếp tục triển khai chính sách bảo hiểm trong nông nghiệp, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

          6. Vụ Kế hoạch:

          - Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ sản để Bộ có báo cáo gửi Uỷ ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội về các dự án giao dất trồng rừng và nuôi trồng thuỷ sản biên giới biển.

          - Khẩn trương trình Bộ để trình Chính phủ các chính sách hỗ trợ sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản.

          - Hoàn thiện kế hoạch năm 2013 và 2013-2015 của Bộ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          7. Các đơn vị:

          Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án (khối Viện, trường, thuỷ lợi cho nuôi trồng thuỷ sản…); khẩn trương nộp báo cáo kế hoạch 2013 và 2013-2015 của đơn vị về Vụ Kế hoạch đúng thời hạn quy định.

           Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Xem tin theo ngày: