Văn bản số 3476/BNN-VP ngày 23/7/2012: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban Tuần
Ngày: 23/07/2012

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng đã chủ trì cuộc họp giao ban Tuần của Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Bộ trưởng kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

          1. Về Trồng trọt- Bảo vệ thực vật:

          * Cục bảo vệ thực vật:

          - Tiếp tục chỉ đạo để dập bệnh rệp sáp bột hồng trên sắn; đôn đốc các địa phương khắc phục triệt để bệnh chổi rồng trên nhãn.

          - Hướng dẫn các địa phương sử dụng hoá chất Cypermethrin không để ảnh hưởng đến nuôi trồng thuỷ sản.

          * Cục Trồng trọt:

          - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất và chú ý chuẩn bị cho vụ Đông.

          * Tổng cục Thuỷ lợi:

          - Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để điều tiết hệ thống hồ chứa nước đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu.

          2. Về Chăn nuôi- Thú y:

          * Cục Thú y:

          - Đi kiểm tra, nắm tình hình, đề xuất giải pháp kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm từ nguồn thực phẩm nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc; chỉ đạo quyết liệt để khống chế dịch tai xanh trên lợn trong tháng 7/2012.

          - Triển khai ngay việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của đội ngũ cán bộ thú y, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định để lập lại kỷ cương hành chính.

          - Sớm đề xuất nhân sự lãnh đạo Cục phụ trách thú y thuỷ sản để Bộ xem xét bổ nhiệm.

          * Cục Chăn nuôi:

          - Sớm hoàn thiện dự thảo và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn tạm thời về điều kiện nuôi chim yến.

          - Khẩn trương tham mưu để giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.

          3. Về Thuỷ sản:

          * Cục Thú y:

          - Hằng tuần có báo cáo cập nhật đầy đủ về tình hình dịch bệnh trên các đối tượng thuỷ sản (tôm nước lợ, tôm hùm, nhuyễn thể…) phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.

          * Tổng cục Thuỷ sản:

          - Hoàn chỉnh đề xuất sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Đề xuất, báo cáo Bộ trưởng về thành phần tham gia Hội nghị quốc tế về tư vấn dịch bệnh trên tôm (tổ chức tại Thái Lan từ 8-10/8/2012).

          4. Về Lâm nghiệp:

          * Tổng cục Lâm nghiệp:

          - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định về thủ tục nhập khẩu gỗ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất,

          - Tăng cường kiểm tra hoạt động thực thi công vụ của cán bộ kiểm lâm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời đề xuất điều chỉnh chính sách quản lý hệ thống kiểm lâm theo hướng gắn liền với trách nhiệm bảo vệ rừng.

            5. Về Thuỷ lợi:

          * Tổng cục Thuỷ lợi:

          - Chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp để ứng phó với diễn biến cơn bão số 4; cử các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra an toàn hồ đập.

          - Khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, rà soát tình hình tổ chức, hoạt động của hệ thống hợp tác xã nông nghiệp làm dịch vụ thuỷ nông và đề xuất chính sách quản lý lĩnh vực thuỷ nông.

          * Cục Quản lý xây dựng công trình:

          - Kiểm tra tình hình an toàn của các công trình tại phía Bắc để phòng tránh thiệt hại do cơn bão số 4.

          6. Về Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản:

          * Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản:

          - Soạn thảo thư của Bộ trưởng gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế Nhật Bản về nội dung xử lý các vướng mắc liên quan đến dư lượng Ethoxyquintrong tôm xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

          - Đề xuất sử dụng các chất khác để thay thếchất Ethoxyquin trong sản xuất.

          - Liên hệ với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để bố trí các cuộc làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu nông sản giữa hai nước.

          7. Về Chế biến, thương mại nông lâm thuỷ sản:

          - Phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương để khẩn trương hoàn thiện chính sách về hỗ trợ trực tiếp cho nông dân trồng lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

          - Hoàn thiện đề án nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng nông lâm thuỷ sản (đặc biệt chú ý chất lượng đề án).

          8. Về xây dựng kế hoạch năm 2013 và kế hoạch 2013-2015:

          * Vụ Kế hoạch:

          - Hoàn thành việc tổng hợp báo cáo kế hoạch năm 2013 và kế hoạch 2013-2015 để xin ý kiến các đơn vị và lãnh đạo Bộ (trong tuần).

           Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Xem tin theo ngày: