Thông báo số 3502/TB-BNN-VP, ngày 24/7/2012 về Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trong buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Krông Búc Hạ và hợp phần Ea Rớt - dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk
Ngày: 25/07/2012
Xem tin theo ngày: