Thông báo số 3533/TB-BNN-VP, ngày 26/7/2012 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Bộ NN và PTNT
Ngày: 27/07/2012
Xem tin theo ngày: