Công văn số 5710/TB-BNN-VP ngày 6/12/2013 Thông báo Ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc giao thanh tra, kiểm tra các Công ty Cà phê thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam có trụ sở tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Ngày: 06/12/2013
Xem tin theo ngày: