Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 – 14/11/2019)
Ngày: 15/11/2019

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2019), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Trong suốt 74 năm qua, vận dụng và phát triển tư tưởng đó của Người, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã kiên trì thực hiện với tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, để cùng với tinh thần lao động sáng tạo, đổi mới, nhiệt huyết của hàng triệu bà con nông dân, các doanh nhân, doanh nghiệp nông nghiệp, các hiệp hội ngành hàng… đã tạo nên những thay đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp nước nhà; diện mạo nông thôn mới khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; tiền đồ Đất nước ngày một phát triển.

Trong giai đoạn mới hiện nay đã và đang mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức… đòi hỏi sự chung tay, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành; sự chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy của mỗi người nông dân, doanh nghiệp để tạo xung lực phát triển mới trong thời kỳ mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII đề ra.

Tự hào về truyền thống 74 năm lịch sử vẻ vang đã qua, tôi tin tưởng toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ nỗ lực phấn đấu, chủ động, đoàn kết sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, nông thôn Việt Nam văn minh, giàu đẹp và người nông dân mới làm chủ khoa học kỹ thuật, có trình độ văn hoá cao.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

                                                                                                                   Thân ái

                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                        Nguyễn Xuân Cường Ủy viên Trung ương Đảng

                                                                                                                 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

Xem tin theo ngày: