Tờ trình số 139/TTr-VP ngày 19/3/2019 của Văn phòng Bộ về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ", giai đoạn 2011 - 2018
Ngày: 28/04/2020
Xem tin theo ngày: