Thành lập và ra mắt Phòng Văn thư – Lưu trữ thuộc Văn phòng Bộ
Ngày: 30/04/2016

Chiều ngày 29/4, Văn phòng Bộ đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1368/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Phòng Văn thư – Lưu trữ trên cơ sở tổ chức lại Phòng Lưu trữ và bộ phận Văn thư thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ. Đây cũng là một trong số Bộ, ngành sớm thực hiện việc chuẩn hóa Phòng Văn thư – Lưu trữ theo Thông tư 06 của Bộ Nội vụ.

Q.Chánh Văn phòng Bộ Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ cho Phòng Văn thư - Lưu trữ tại lễ ra mắt

Tại buổi lễ công bố và ra mắt Phòng Văn thư – Lưu trữ, ông Trần Quốc Tuấn, Q. Chánh Văn phòng Bộ nhận định: “Công tác Văn thư – Lưu trữ là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu ở trong tất cả các cơ quan, tổ chức”. Theo ông Tuấn, sau khi Luật Lưu trữ được thông qua ngày 11/11/2011, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 579 ngày 27/6/2012 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư – Lưu trữ đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Một trong những nội dung quan trọng của quy hoạch chiến lược này là thống nhất, kiện toàn tổ chức thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ thuộc các bộ ngành, cơ quan Trung ương và UBND các cấp. Triển khai việc đó, ngày 18/12/2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư – Lưu trữ cấp Bộ và các cơ quan ngang Bộ. Theo Thông tư này, tổ chức làm Văn thư – Lưu trữ của Bộ là Phòng Văn thư – Lưu trữ của Bộ.

Các cơ quan, đơn vị tăng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Nguyễn Hồng Tiến, Trưởng phòng Lưu trữ giữ chức Trưởng phòng Văn thư – Lưu trữ; ông Ngô Bá Dụ, Phó Trưởng phòng Hành chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Văn thư – Lưu trữ.

* Ông Nguyễn Xuân Ân giữ chức Phó Văn phòng Bộ

Ngày 29/4, ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định số 1468/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ kể từ ngày 2/5/2016.

Ủy viên Ban Cán sự Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Minh Nhạn trao Quyết định cho ông Nguyễn Xuân Ân

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhạn chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Ân  nhận nhiệm vụ mới, trọng trách mới và mong muốn phát huy những kinh nghiệm đã có, hoàn thành tốt những công việc sắp tới. Ở Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí cũng theo dõi mảng nông nghiệp – nông thôn, nhưng về Bộ có nhiều mảng chuyên sâu hơn và với kinh nghiệm của mình sẽ giúp cho Văn phòng Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. . “Qua trao đổi, tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Xuân Ân, tôi thấy có một số ý tưởng hay, một số kinh nghiệm có thể mang được từ các cơ quan, đơn vị đồng chí đã công tác về phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Bộ” – ông Trần Quốc Tuấn, Q. Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh.

Q.Chánh Văn phòng Bộ Trần Quốc Tuấn tăng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Ân

Về phân công nhiệm nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Ân sẽ phụ trách các lĩnh vực công việc cụ thể: Trực tiếp giúp việc Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Xuân Cường; Phụ trách lĩnh vực công tác Tin học; Phối hợp chỉ đạo công tác truyền thông, báo chí, trang tin điện tử www.omard.gov.vn, lịch sử truyền thống, triển lãm của Bộ thuộc nhiệm vụ của Văn phòng Bộ; Công tác tổng hợp, xử lý văn bản đi, văn bản đến của Bộ, tham mưu công tác điều hành hoạt động hàng ngày của lãnh đạo Bộ./.

 

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: