Đảng bộ Văn phòng Bộ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Ngày: 29/08/2016

Ngày 27.8, Đảng ủy Văn phòng Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ tại Hà Nội. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã truyền đạt những vấn đề cốt lõi, những nội dung căn bản của văn kiện Đại hội XII của Đảng; đề cập một số vấn đề và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2011-2015, thành tựu của 30 năm đổi mới, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; một số vấn đề liên quan đến ngành và những thời cơ, thuận lợi, thách thức trong giai đoạn mới; Những nội dung chính trong phát triển kinh tế - xã hội tổng thể của đất nước và an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn nhiệm kỳ mới, trong đó đã đề cập đến những vấn đề, những điểm mới trong văn kiện làm cơ sở để chúng ta tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Chỉ đạo về việc triển khai Nghị quyết XII của Đảng tại Văn phòng Bộ, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, ngoài việc lên lớp học tập, quan triệt Nghị quyết, còn có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch cá nhân; nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về đổi mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu phát triển của đất nước mà Đảng đề ra trong Nghị quyết XII và liên hệ thực tiễn công tác. Thu hoạch cá nhân cần tập trung vào những điểm mới và những chủ trương quyết sách lớn của Đảng trong giai đoạn mới đối với lĩnh vực xây dựng Đảng; thứ hai xây dựng hệ thống chính trị và thứ ba phát triển kinh tế - xã hội.

“Đặc biệt, những nội dung, những quyết sách mới, những chỉ tiêu cụ thể và những giải pháp liên quan đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trong đó liên quan trực tiếp đến ngành NN&PTNT và liên hệ với thực tiễn, trách nhiệm của Đảng bộ Văn phòng, cá nhân ở vị trí công tác thì phải thực hiện cái gì, có giải pháp làm gì để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của Đảng; trực tiếp là mục tiêu chung của ngành NN&PTNT và Văn phòng Bộ” – đồng chí Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

 

 

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: