Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Ngày: 20/01/2017

Ngày 19/1, Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương khóa XII cho gần 150 đảng viên của 2 Đảng bộ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Bộ trực tiếp truyền đạt những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết 4, 5, 6,7 cho các đảng viên; trong đó đặc biết nhấn mạnh đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.  

Đồng chí Nguyễn Văn Trường cũng nhấn mạnh đến một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đã chỉ ra cụ thể 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; khi có khuyết điểm thì giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm. Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ. Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức. Vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện... Lớp học tập diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm; nhiều đảng viên ghi chép đầy đủ nội dung truyền đạt của các Nghị quyết.

Phát biểu kết luận lớp học, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Bộ nêu rõ, để các Nghị quyết thực chất đi vào cuộc sống; thiết thực đối với từng đảng viên, chi bộ..., sau lớp học này mỗi đảng viên phải viết bản thu hoạch và đăng ký nội dung phấn đấu, rèn luyện; trên cơ sở đó hằng tháng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá đảng viên cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: